"Odblaskowa szkoła" w Witkowicach

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Witkowicach już po raz drugi bierze udział w konkursie “Odblaskowa Szkoła”. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Program daje możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.

W tegorocznej edycji szczególną uwagę zwraca się na organizowanie przez uczniów akcji promujących bezpieczeństwo pieszych skierowanych do Seniorów. Uczniowie ZS-P w Witkowicach przez dwa dni czekali na Seniorów po wieczornym nabożeństwie różańcowym. Rozdawali przygotowane na tę okazję ulotki oraz odblaskowe opaski na rękę. W rozmowach przypomnieli również, że każdy pieszy, poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek używania elementów odblaskowych.

W ramach akcji “Odblaskowa Szkoła” zostało przeprowadzone wiele inicjatyw tj:
- wyposażenie uczniów w kamizelki i inne elementy odblaskowe
- “Odblaskowy pokaz mody”, który był atrakcją szkolnego pikniku “Bezpiecznie i odblaskowo”
- przemarsz uczniów z transparentami promującymi noszenie odblasków
- ogólnoszkolny konkurs wiedzy oraz konkurs plastyczny na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego
- odblaskowa dyskoteka szkolna
- pogadanki na temat bezpieczeństwa z Policją

Uczniowie szkoły w Witkowicach dają dobry przykład wśród społeczności lokalnej, że noszenie odblasków to nie wstyd, ale świadome dbanie o swoje bezpieczeństwo. Można to zauważyć na szkolnych korytarzach- elementy odblaskowe młodzież nosi codziennie, nie tylko podczas zorganizowanych akcji.

Script logo