"Proszę cię, narysuj mi baranka..." - zakończenia projektu czytelniczego

Tymi słynnymi  słowami z Małego Księcia A. de Saint Exupery'ego i przeczytaniem przez dzieci fragmentu niezwykłej książki dn. 14.06. 2017 r. rozpoczęła się niezwykła uroczystość w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Witkowicach - podsumowanie projektu czytelniczego  realizowanego w szkole w roku szkolnym 2016/2017 pt.  "Czytanie-podróż do tysiąca światów".

 

Wśród zaproszonych gości zaproszenie przyjęli: Burmistrz Gminy Kęty - pan Krzysztof Klęczar, Wizytator Delegatury Kuratorium w Wadowicach - pani Joanna Karp, Proboszcz tutejszej Parafii – ks. Stanisław Lipowski, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej - pani Agata Szyszka - Mądro, Przewodnicząca Rady Rodziców ZSP w Witkowicach - pani Małgorzata Kasperek oraz Przewodnicząca Klubu Seniora – pani Krystyna Niedziela, Prezes UKS „Victoria” Witkowice – pan Kazimierz Hankus.

 

Najważniejsze działania, które prowadziliśmy w ramach projektu czytelniczego, to: wspólne czytanie książek z polonistą, bibliotekarzem i wychowawcą, spotkanie z pisarką - panią Renatą Piątkowską, liczne konkursy: na najlepszą gazetkę ścienną poświęconą wybranemu pisarzowi, wybranej książce,  konkurs na najpiękniejsze opowiadanie, najlepszą recenzję, konkurs czytelniczy ze znajomości wybranych książek, konkurs: Biuro detektywistyczne Lassego i Mai, poszukiwanie aktywnych czytelników, wyjazdy do biblioteki w Kętach, tematyczne lekcje biblioteczne poświęcone historii książki i innym ciekawym zagadnieniom, przygotowanie przez uczniów prezentacji najciekawszych książek, sporządzenie graffiti z najlepszymi cytatami z wybranych lektur, warsztaty czytelnicze i konkurs dla kl. III gimnazjum w czasie ferii, uwalnianie książek: elementy bookcrossingu,  spotkanie z lekturą na żywo - liczne wyjazdy do teatru, pozyskanie pieniędzy - 15 tys. złotych z Narodowego Funduszu Rozwoju Czytelnictwa i od Gminy Kęty na zakup książek do szkolnej biblioteki. Podsumowanie podjętych inicjatyw i publikacja wszystkich nagrodzonych prac znalazła się w okolicznościowej gazecie wydanej z okazji zakończenia realizacji Projektu.

W czasie podsumowania wręczono nagrody w konkursach, ale przede wszystkim wraz z zaproszonymi gośćmi czytaliśmy wybrane fragmenty książek. Pan Burmistrz wraz z panią Bożeną Kubisiak, dyrektorem ZSP oraz Anielą Kos - laureatką eliminacji powiatowych w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Młodzieży Gimnazjalnej, niedawno docenionej wyróżnieniem w etapie wojewódzkim tegoż konkursu, wspólnie zmierzyli się z tekstem  Przygód Tomka Sawyera Marka Twaina. Brawurowym odczytaniem wybranego fragmentu książki wzbudzili niemałe poruszanie wśród słuchaczy. Z kolei pani Joanna Karp, pani Agata Szyszka - Mądro oraz pani Małgorzata Kasperek przeczytały fragment opowiadania napisanego przez ucznia ZSP  nagrodzonego w jednym z konkursów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim  za pomoc w realizacji projektu i przygotowaniu podsumowania. Szczególne podziękowania kierujemy do zaproszonych gości, którzy odważyli się czytać z nami, dając wspaniały przykład dzieciom naszej szkoły. Dziękujemy paniom: Barbarze Baderze, Barbarze Spadek i Edycie Jurzak za przygotowanie pięknej dekoracji dla wspólnego czytania - ogrodu oraz nieocenionej pani Beacie Capandzie z Bukieciarni, na którą zawsze możemy liczyć. Dziękujemy Radzie Rodziców, która sponsorowała nagrody dla prawie pięćdziesięciorga dzieci nagrodzonych w różnych konkursach. Projekt "Czytanie-podróż do tysiąca światów" koordynowały: Barbara Stwora, Marta Kostka, Dorota Kozioł – którym serdecznie dziękujemy za całoroczne przedsięwzięcie.

ZSP w Witkowicach

Nagrodzeni w konkursach organizowanych w ramach projektu czytelniczego "Czytanie- podróż do tysiąca światów":

1. Konkurs na najlepszą gazetkę związaną z wybranym pisarzem, wybraną książką :

I miejsce: SP - kl. VI B

Wyróżnienie kl. IVB

I miejsce: Gimnazjum kl. III

2. Konkurs czytelniczy:

SP:

I miejsce: Zuzanna Bąbacz

II miejsce: Wiktoria Kapuścińska  

III miejsce: Michał Faron

Gimnazjum:

I miejsce: Jakub Spadek

II miejsce: Maria Migdałek

III miejsce: Katarzyna Chwierut

 

3. Konkurs: Biuro detektywistyczne Lassego i Mai:

I miejsce: Julia Kwaśniak

II miejsce: Julia Paluch

III miejsce: Anna Durańczyk

 

4. Konkurs na najlepsze opowiadanie:

SP:

I miejsce: Aleksandra Cinal

II miejsce:  Patrycja Borowy i Wiktoria Tyc

III miejsce: Milena Kos

 

Gimnazjum:

I miejsce: Piotr Kasperek

II miejsce: Dawid Mateja

III miejsce: Piotr Marszałek

wyróżnienie Daria Kocęba, Paulina Chwierut

5. Tytuł aktywnego czytelnika:            

Kl. I- III - kl. III B - w całości

SP: Aleksandra Cinal, Patrycja Borowy, Alicja Zaremba, Nikola Krawczyk

Gimnazjum: Maria Migdałek, Jakub Spadek, Martyna Jurzak

6. Konkurs na najlepszą recenzję:

I miejsce: Piotr Marszałek

II miejsce: Jakub Zacny i Natalia Stawowczyk

III miejsce:  Patryk Binkowski i Oliwia Zużałek

Script logo