Aktywność fizyczna i jej wpływ na zdrowie człowieka!

,,Aktywność fizyczna człowieka przez całe jego życie pełni niebagatelną rolę. W każdym z etapów życia spełnia różne funkcje, zawsze jednak jest jednym z najistotniejszych czynników gwarantujących dobrostan organizmu człowieka i tym samym kształtowanie jego zdrowia”!

Aktywność fizyczna - to praca mięśni szkieletowych i towarzyszący jej zespół zmian w funkcjonowaniu organizmu, powiązanych z wydatkowaniem energii. Obejmuje ona lokomocję, codzienne czynności życiowe, naukę, pracę, rekreację, sprzątanie, przygotowywanie posiłków, zabawę, uprawianie sportu w czasie wolnym itd. Może być spontaniczna (np. marsz) lub odpowiednio zorganizowana i zaplanowana pod względem obciążenia. Jest jedną z fundamentalnych biologicznych potrzeb człowieka. Stanowi warunek zachowania i wzmacniania zdrowia w każdym z okresów życia człowieka.

Ruch odgrywa bardzo ważną rolę w życiu człowieka, gdyż;

 • wpływa na prawidłowy rozwój postawy i budowy ciała,
 • usprawnia funkcjonowanie narządów, gruczołów dokrewnych, gospodarki hormonalnej i enzymatycznej,
 • zwiększa odporność organizmu,
 • usprawnia procesy oddychania, co zwiększa wydolność i sprawność organizmu człowieka,
 • poprawia krążenie krwi i zwiększa wydolność serca,
 • stymuluje psychiczną sferę człowieka, wspomaga sprawność intelektualną, zmniejsza stan napięć stresowych, daje odprężenie, ułatwia procesy adaptacyjne, poprawia samopoczucie,
 • jest dobrą formą w walce z uzależnieniami, gdyż preferuje zdrowy styl życia i odpowiednie spędzanie czasu wolnego.

Ponadto jest;

  • podstawą rozwoju osobowości,
  • naturalnym bodźcem działającym na organizm korzystnie już od pierwszych lat życia do późnej starości,
  • spełnieniem funkcji rozwojowych, przystosowawczych i relaksujących,
  • czynnikiem w zapobieganiu i korygowaniu wad budowy i funkcji człowieka.

Korzyści  zdrowotne  aktywności fizycznej i jej wpływ na poszczególne układy człowieka:

Podejmowanie aktywności fizycznej angażuje prawie cały organizm, tak też pozytywne efekty przez nią generowane dotyczą niemal wszystkich narządów i tkanek. Osiągana poprzez ponawianie ćwiczeń specyficzna dla każdego człowieka biologiczna doskonałość wpływa również i na inne sfery funkcjonowania, tj. psychiczną, intelektualną i społeczną, współdecydując o jakości życia.

POTRZEBY RUCHOWE DZIECI I MŁODZIEŻY

Chłopcy:

• w wieku przedszkolnym – 6 godz. ruchu,

• w wieku młodszym szkolnym – 5 godz. 45 min ,

• w wieku starszym szkolnym – 5 godz.

Dziewczęta:

• w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym – 5 godz. 15 min,

• w wieku średnim szkolnym – 5 godz.,

• w wieku starszym szkolnym – 4 i pół godz.

  Chociaż trudne może się okazać znalezienie czasu na sport, jednak ważne jest, aby uprawiać go przynajmniej 30 minut każdego dnia. Oczywiście im więcej sportu będzie uprawiać zarówno dziecko jak i osoba dorosła tym lepiej, gdyż każda ilość jest lepsza niż jej brak!

   Systematycznie podejmowana aktywność fizyczna jest jedną z najlepszych rzeczy, jakie człowiek może zrobić dla swojego zdrowia /bez względu na wiek/!

  W przypadku osób starszych, aktywność fizyczna jest zazwyczaj na niskim poziomie. Ważne jest, aby w ogóle była podejmowana. Warto zatem gimnastykować się codziennie chociaż 15 minut, spacerować, chodzić na wycieczki, a jeśli to możliwe – pływać, biegać /uprawiać jogging/, nordic walking czy też jeździć na rowerze, których to aspekty prozdrowotne dla organizmu człowieka są oczywiste i powszechnie znane.

ZALECANE MINIMUM - wysiłek fizyczny 4-5 razy w tygodniu, powyżej 30 minut, na

poziomie tętna 140 uderzeń na minutę (wysiłek umiarkowany – w wyniku, którego następuje uwalnianie zasobów energetycznych organizmu ze spalanej tkanki tłuszczowej. Ewentualnie z wykorzystaniem parametrów = 3x30x130 /tj. co najmniej 3  razy  w  tygodniu  przez  30 minut  oraz przy wartości tętna = 130 uderzeń na minutę.

Brak lub zbyt uboga aktywność ruchowa wpływa na:

• upośledzenie motoryczności  i wydolności fizycznej,

• zmniejszenie ilości krwi krążącej i mniej czerwonych krwinek,

•więcej chorób cywilizacyjnych, tj. otyłość, choroby serca, nadciśnienie, cukrzyca, miażdżyca, depresja, artretyzm, osteoporoza itp.

 

Czynniki chorób cywilizacyjnych:

• zmniejszenie aktywności fizycznej,

• siedzący tryb życia,

• hipokinezja /tj. niedobór ruchu/ i jej następstwa,

• nadmierne przeciążenie układu nerwowego.

 

Skutki nadmiernego spędzania czasu przed telewizorem, przy komputerze:

• zmniejszenie zdolności uczenia się,

• przemęczenie fizyczne i psychiczne,

• kłopoty z koncentracją, niechęć do nauki, drażliwość, a nawet agresję.

 

Do aktywności fizycznej zaliczyć możemy np:

• prace domowe,

• prace zawodowe,

• ćwiczenia fizyczne.

 

POMOCNE WSKAZÓWKI:

 • należy wybrać taki rodzaj aktywności fizycznej, który będzie sprawiać przyjemność; wiele zajęć można zaliczyć do aktywności fizycznej, np. spacerowanie, prace w ogrodzie, taniec, sprzątanie itp.,
 • zrobić z aktywności fizycznej normę, poprzez uprawianie sportu codziennie o tej samej porze dnia (za każdym razem poświęcić 5 minut na poranną gimnastykę lub każdego dnia wychodzić na poobiedni spacer),
 • niech motywacją będzie uprawianie sportu wspólnie, np. w gronie rodzinnym, ze znajomymi, kolegami, koleżankami itp.
 • każdy wysiłek fizyczny jest niewłaściwy, jeżeli nie zakończy się czynnościami higienicznymi, czyli: nie weźmie się prysznicu, nie przebierze się odzieży na suchą,
 • aby ćwiczenia fizyczne nie zaszkodziły zdrowiu, należy:
 • rozpocząć od niewielkich obciążeń, a potem stopniowo rozszerzać zakres wykonywanych ćwiczeń, czyli najpierw tzw. rozgrzewka /przygotowanie do wysiłku/, a potem trudniejsze zadania ruchowe /część właściwa/,
 • pamiętać o odpowiednim obuwiu i stroju do ćwiczeń,
 • nie podejmować wysiłku fizycznego bezpośrednio po spożyciu posiłku.

  Działania dydaktyczno - wychowawcze:

 • ,,Każdy nauczyciel, pracując ze swoimi wychowankami, ma wiele możliwości oddziaływania na edukację dzieci i młodzieży. Może rozwijać zainteresowania uczniów oraz skłaniać ich do samodzielnego poznawania zagadnień związanych ze zdrowiem i prawidłowym rozwojem człowieka.
 •   W czasie spotkań z klasą, podczas zabaw, wycieczek, zajęć pozalekcyjnych powinno się   zwracać uwagę na odpowiednie postawy prozdrowotne oraz kształtować twórcze myślenie uczniów, zwłaszcza w sferze rozwoju aktywności fizycznej”!

 

W myśl zasady wychowanków ZSP w Witkowicach

 ,,W ZDROWYM CIELE,  ZDROWY DUCH”!

 

Paweł Kurnik     

Script logo