Bezpieczna droga do szkoły

Od 2 września br. droga do szkoły i z powrotem będzie stałym elementem w życiu dziecka, aż do wakacji. Zatem droga ta powinna być bezpieczna. O to zadbają policjanci, nauczyciele i rodzice. Kierujący pojazdami w rejonach szkół powinni zachować ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego. Wszyscy powinni mieć na uwadze, że po wakacjach, dzieci mają często rozproszoną uwagę i nie zawsze przestrzegają zasad ruchu drogowego.

Od września ruszyła ogólnopolska akcja „Bezpieczna droga do szkoły”. Skierowana jest do wszystkich uczestników ruchu drogowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów i ma na celu dbanie o ich bezpieczeństwo.

Stałym elementem działań  „Bezpieczna droga do szkoły” są spotkania policjantów z dziećmi poświęcone bezpieczeństwu w drodze do i ze szkoły. Właśnie w czwartek 5 września nasi najmłodsi uczniowie- pierwszoklasiści mieli okazję spotkać się z policjantem i strażnikiem miejskim . Przypomnieli Oni obowiązujące zasady poruszania się po drodze, w tym przechodzenia przez przejście dla pieszych oraz wskazywali najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie szkoły. Przypomnieli o potrzebie noszenia elementów odblaskowych.

Zajęcia z policjantem były dla dzieci dużą atrakcją,a na pożegnanie wszyscy uczniowie otrzymali opaski odblaskowe.

Rodzice!

Przypominamy , że nie każdy pierwszoklasista może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. Zgodnie z art. 43 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, dziecko do 7 roku życia nie może samo poruszać się po drogach. Bardzo ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jest noszenie elementów odblaskowych. Rodzice, którzy zawożą dzieci do szkoły powinni też pamiętać o obowiązku przewożenia najmłodszych w fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach. Dziecko pod szkołą należy wysadzać z samochodu od strony chodnika lub pobocza, nie zaś od strony jezdni.

Mamo, Tato!

  • dziecko naśladuje twoje zachowania, daj więc dobry przykład,

  • zadbaj o to, by dziecko na drodze było widoczne dla kierujących,

  • ucz i przypominaj zasad prawidłowego poruszania się po drodze,

  • wyznacz dziecku jedną bezpieczną drogę z domu do szkoły/ze szkoły do domu,

  • w samochodzie przewoź dziecko zgodnie z przepisami.

Nauczycielu!

  • odkrywaj przed dziećmi bezpieczny świat, także w sferze ruchu drogowego,

  • przez zabawę ucz dzieci zasad prawidłowego poruszania się po drodze,

Script logo