Bezpieczne ferie

W dniu 23 stycznia 2020 roku na sali gimnastycznej  SP Witkowice odbyło się spotkanie z policjantem. Prelekcja dotyczyła bezpieczeństwa uczniów podczas ferii zimowych. Policjant omówił zasady prawidłowego zachowania się w czasie zabaw na świeżym powietrzu, zasygnalizował również jak zachowywać się wobec nieznajomych. Funkcjonariusz przypomniał także o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze, o zakładaniu opasek i kamizelek odblaskowych.

Na zakończenie spotkania odbyło się podsumowanie I semestru 2019/2020, zostały wręczone dyplomy oraz nagrody książkowe za udział w konkursach:

- " Na ozdobę świąteczną"

- "Artystą być...2019"

-  recytatorskim dla klas I-III

Za szczególne osiągnięcia w nauce uczniom wręczono  INDEKSY „MÓJ SUKCES”.

 

 

 

Script logo