Bezpieczne ferie, bezpieczeństwo na lodzie

W trosce o bezpieczeństwo wypoczywających dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych zachęcamy do zapoznania się z artykułem KPP Oświęcim zaczerpniętym ze strony info.kety.pl oraz zasadami bezpieczeństwa na lodzie (zamieszczonymi w załączniku).

 

Policjanci na terenie powiatu oświęcimskiego od 15 stycznia 2018 prowadzą działania pn. „Bezpieczne Ferie 2018”. Do tej pory funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich i Patologii oraz dzielnicowi podczas prelekcji w szkołach, uświadamiali dzieci i młodzież, że warto dobrze i bezpiecznie spędzać czas wolny tak, aby nie ulec wypadkowi czy nie wpaść w inne kłopoty.  Podczas spotkań z rodzicami apelowali o zapewnienie dzieciom prawidłowej, najlepiej zorganizowanej formy opieki, a także podawali sposoby zabezpieczenia mienia w przypadku wyjazdu na wypoczynek całej rodziny. Dodatkowo informowali rodziców oraz opiekunów zorganizowanych grup o możliwości przeprowadzenia kontroli autokarów przed wyjazdem.

12 lutego rozpoczynają się ferie w Małopolsce, więc policjanci na terenie całego powiatu podejmą wzmożone działania, mające na celu reagowanie na wszelkie przypadki i sytuacje, zagrażające młodym mieszkańcom naszego powiatu, a także turystom jadącym na wypoczynek w góry.

Przypominamy o możliwości skontrolowania stanu technicznego autokarów czy uprawnień kierowców. Funkcjonariusze, po otrzymaniu zgłoszenia zawierającego miejsce, datę i godzinę odjazdu autokaru, wykonają odpowiednie czynności, aby wykluczyć jakiekolwiek nieprawidłowości.

Aby zgłosić kontrolę autokaru rodzic lub opiekun grupy powinien przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem zgłosić wyjazd autokaru pod numer telefonu 33 847 53 13 oraz podać miejsce oraz godzinę planowanego wyjazdu.

W pilnych przypadkach np. podejrzenia stanu nietrzeźwości kierowcy lub ujawnienia innych nieprawidłowości, kontrola będzie wykonywana niezwłocznie po zgłoszeniu tego faktu  pod numer telefonu alarmowego 997 lub 112.

Życzymy wszystkim bezpiecznego i udanego zimowego wypoczynku.


Autor Publikacji: KPP Oświęcim
Script logo