Bezpieczne Wakacje 2017

Ruszyła ogólnopolska akcja „Bezpieczne wakacje 2017”. Kampania adresowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 5 do 16 lat. Jej głównym celem jest podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie spędzania wolnego czasu, uświadomienie zagrożeń związanych z podróżą, wypoczynkiem. Nasza szkoła również w tym roku włączyła się do tej akcji. W ramach działań zostały  przeprowadzone przez wychowawców klas zajęcia, dotyczące bezpiecznego oraz umiejętnego planowania i wykorzystywania wolnego czasu. Zorganizowano również konkurs plastyczny, promujący zdrowy i aktywny wypoczynek. Uczniowie także brali udział w prelekcji, przeprowadzonej przez przedstawiciela policji na temat „Bezpieczne wakacje 2017”.

Akcja jest pozytywnym przedsięwzięciem, gdyż kwestia bezpieczeństwa to jedno z ważniejszych zagadnień, które dziecko powinno opanować w jak najmłodszym wieku. Z pewnością powinna mieć swoje stałe miejsce w trakcie nauki dzieci i młodzieży, a zwłaszcza tuż przed wyjazdami na wypoczynek. Bezpieczeństwo to sprawa priorytetowa w naszej placówce, dlatego tak bardzo uczulamy naszych wychowanków na różnego rodzaju zagrożenia z tym związane. Tego typu akcje bardziej docierają do świadomości dzieci niż zwykłe pogadanki na lekcjach.

Script logo