Dzień Sybiraka 2017- Apel w ZSP Witkowice

15 września br.w ZP w Witkowicach odbył się apel z okazji 17.09.Dnia Sybiraka. Program przedstawiony przez serduszka pana Nowakowskiego, czyli uczniów klasy 6a według jego scenariusza na tle dekoracji przygotowanej przez inne osoby. To dzień rocznicy wkroczenia wojsk sowieckich do Polski oraz ustanowiony w 2013 r. przez sejm RP Dzień Sybiraka.W programie na tle utworów: League of Legends, Code name Vivaldi, Vanessa Mae Toccata Fugue in D Minor, Bethoven 5 secrets zaprezentowano teksty: wstęp pana Nowakowskiego, wiersz Mariana Jonkajtysa „Syberia” oraz „Białe krematoria” a także Łukasza Krzanowskiego „Syberyjskie anioły”, C.K.Norwida „Moja piosnka II” i utworem wypowiedzianym przez mieszkańców Witkowic w 1928 r.przy oddawanym wówczas pomniku poległych Witkowian. Dopełnieniem stał się występ Magdzi Kruczały z Melodią Paderewski Bacewicz. Na zakończenie wszyscy odśpiewali hymn państwowy.          K.W.Nowakowski

Script logo