HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

KLASA

GODZINA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

MIEJSCE SPOTKANIA UCZNIÓW
Z WYCHOWAWCAMI

WEJŚCIE DO SZKOŁY

WYJŚCIE ZE SZKOŁY

I a

9:00

sala gimnastyczna

wejście boczne od
strony parkingu

I b

10:30

sala gimnastyczna

wejście boczne od
strony parkingu

II a

9:00

sala nr 6

wejście boczne od
strony parkingu

III a

9:00

sala nr 17

wejście boczne od
strony parkingu

III b

10:00

sala nr 17

wejście boczne od
strony parkingu

IV a

10:00

sala nr 7

wejście główne

V a

10:00

sala komputerowa

wejście główne

VI a

10:30

sala nr 3

wejście boczne od
strony kuchni

VI b

10:30

sala nr 2

wejście boczne od
strony kuchni

VII a

11:00

sala nr 1

wejście główne

VII b

11:00

sala nr 11

wejście główne

VIII a

11:00

sala nr 5

wejście boczne od
strony kuchni

VIII b

11:00

sala nr 14

wejście boczne od
strony kuchni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice dzieci przedszkolnych przyprowadzają dzieci na daną godzinę do przedszkola :

3 - 4 latki, 4-5 latki -  ul. Dworska 50

5 - 6 latki – sala nr 8 w budynku szkoły –  dzieci wprowadzamy WEJŚCIEM GŁÓWNYM DO SZKOŁY

6 – latki – sala nr 9 w budynku szkoły –    dzieci wprowadzamy  WEJŚCIEM GŁÓWNYM DO SZKOŁY

Dla Uczniów i Rodziców klas pierwszych ustala się następujące zasady obowiązujące 01.09.2020r.

1. Do budynku szkolnego wchodzą tylko uczniowie. Z uczniami klas I mogą przyjść rodzice.

2. Uczniowie wchodzą i wychodzą 3 różnymi wejściami wg ustalonego harmonogramu.

3. Prosimy, aby uczniowie do szkoły przychodzili nie wcześniej niż 5 minut przed planowanym rozpoczęciem.

4. Uczeń przy wejściu do szkoły dezynfekuje ręce, ma zakryte usta i nos (maseczka) lub przyłbica, którą może ściągnąć po wejściu do klasy.

5. Po wejściu do szkoły uczniowie udają się w kierunku wyznaczonych sal lekcyjnych z zachowaniem dystansu od innych osób.

6. Po spotkaniu z wychowawcami uczniowie udają się do domu określonymi wejściami do szkoły/ wyjściami ze szkoły.

               Dyrektor Szkoły

Bożena Kubisiak

Script logo