III miejsce dla Agnieszki Adamus

Uczennica Agnieszka Adamus z klasy VI b Szkoły Podstawowej otrzymała III miejsce za pracę plastyczną w konkursie „Podróże duże i małe”. Organizatorem konkursu była Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” w Bielsku – Białej.Jest to niewątpliwy sukces Agnieszki, bowiem jej rysunek wybrano z 316 prac zgłoszonych do konkursu. Wystawa prac odbędzie się w dniu 24.06.2017. podczas VI Pikniku Rodziny z Nadzieją w Bielsku – Białej. Więcej informacji na www.nadzieja.bielsko.pl. Laureatce jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Script logo