Komunikat o wolnych dniach!

Uprzejmie przypominamy, że w roku szkolnym 2018/19 dni wolne od zajęć dydaktycznych przypadają na następujące daty:

- 10-11-12.04.2019r.  egzamin gimnazjalny  ( 3dni)

- 15-16-17.04.2019r. – sprawdzian ósmoklasisty  (3dni)

- 2.05.2019r.  (1dzień)

- 19.06.2019r.  (1dzień)

Script logo