Konkurs czytelniczy

 

Wzorem ubiegłego roku zachęcamy uczniów klas IV- VII  do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym. W tym roku jako lekturę konkursową wybrano powieść Andrzeja Maleszki pt. Magiczne drzewo. Czerwone krzesło (tom 1).  Szczegóły w regulaminie. Zgłoszenia proszę kierować do nauczycieli polonistów - organizatorów Konkurs. 

 

Regulamin konkursu

  1. Konkurs czytelniczy jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej. Autorami zadań i organizatorami zmagań są nauczyciele języka polskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Witkowicach.
  2. Celem konkursu jest: kształcenie wrażliwości na odbiór słowa pisanego; rozbudzanie zainteresowań czytelniczych promujących dobre wzorce zachowań, budujących pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie;  zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania;   kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą;  właściwe zagospodarowanie wolnego czasu.
  1. Konkurs ma formę testu sprawdzających znajomość proponowanej lektury. Uczniowie przystępują do konkursu w wyznaczonym terminie- 29.05.2019 r. o godz. 8.45.
  2. Konkurs trwa 40 minut (+ 5 minut na sprawy organizacyjne).
  3. Swój udział w konkursie należy zgłosić u swojego nauczyciela języka polskiego najpóźniej 2 dni przed wyznaczonym terminem.
  4. Nagrody w konkursie: 

dla zwycięzców Konkursu oraz wyróżnionych uczestników zmagań przewidziane są cząstkowe oceny celujące z języka polskiego, cząstkowe zachowania wzorowe za udział w konkursie (dla wszystkich uczestników Konkursu); nagrody rzeczowe i dyplomy (z zajęcie trzech pierwszych miejsc), które zostaną wręczone w czerwcu  podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.

Uczestnicy konkursu muszą dostarczyć do organizatorów zgodę na przetwarzanie wizerunku - druki zostaną wydane osobom zgłaszającym udział w zmaganiach.

Organizatorami konkursu są nauczyciele języka polskiego

Script logo