Konstytucja 3-go Maja 1791

28 kwietnia w piątek odbył się w naszej szkole uroczysty Apel z okazji 226 rocznicy uchwalenia przez Sejm Czteroletni - Uchwały Rządowej, znanej pod nazwą "Konstytucji 3-go Maja". Uchwała ta obowiązywała niespełna piętnaście miesięcy. Była ona pierwszą konstytucją nowożytnej Europy, a drugą w świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych, uchwalonej w 1787 roku. Zajmuje ona miejsce szczególne wśród największych dzieł prawno – politycznych dawnej Rzeczypospolitej. Jest ona bezspornie największą spuścizną ideowo – polityczną po niepodległej Rzeczypospolitej.

Apel przygotowali uczniowie klasy IIa pod opieką p. Barbary Kos i uczniowie klasy Va pod kierunkiem p. Małgorzaty Gołek. Oprawą muzyczną zajął się p. Jan Kuźma. Ponadto szczególne podziękowania kieruję do uczniów klasy IIA gimnazjum: Julii Cichoń, Basi Migdałek, Natalii Tomala i Maciejowi Molikowi za przygotowanie dekoracji.

Script logo