List do rodziców

Kęty, 28 sierpnia 2020r.

Szanowni  Rodzice i Opiekunowie,

jak już wszyscy zdążyliśmy się przekonać, praca w nowym roku szkolnym to nasze wspólne wyzwanie, które będzie wymagało od nas odpowiedzialności i samodyscypliny.

            W związku z wytycznymi MEN, MZ i GIS  bardzo prosimy, by Państwo dla naszego wspólnego dobra nie posyłali do szkoły dzieci z objawami chorobowymi sugerującymi infekcje dróg oddechowych.

            Aby do minimum ograniczyć kontakt pomiędzy uczniami, prosimy, by dzieci przychodziły do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem lekcji.

Bardzo ważne jest również dbanie o higienę rąk, dlatego każda osoba wchodząca na teren szkoły zobowiązana jest do ich dezynfekcji. Szkoła została zaopatrzona w potrzebne środki dezynfekujące, które będą powszechnie dostępne na korytarzach.

            Na terenie placówki, z wyłączeniem sal  lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia, obowiązuje ochrona ust i nosa. W związku z tym  każde dziecko powinno posiadać swoją maseczkę lub przyłbicę.

Bardzo prosimy, aby Państwo porozmawiali w domach z dziećmi o potrzebie dostosowania się do tych jakże ważnych zasad. Pamiętajmy, że bierzemy odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale także za wszystkich, którzy z nami przebywają.  To ważne, by wspierać się i prezentować postawę szacunku wobec drugiego. Pozwoli to uniknąć sytuacji zagrażających zdrowiu nie tylko dzieci i pracowników szkoły, ale także Państwa rodzin.

            Przychylność Państwa w tej  kwestii oraz pełne zrozumienie sytuacji pozwoli na bezpieczny powrót dzieci do szkoły oraz pracę w systemie stacjonarnym, na czym nam wszystkim bardzo zależy.

Dyrektor:
Bożena Kubisiak

Script logo