NASI UCZNIOWIE NA DNIU PAMIĘCI W KĘCKIEJ "DĄBROWSKIEJ"

Czym jest Dzień Pamięci obchodzony co roku w PZ nr 9 Szkół  im. Marii Dąbrowskiej w Kętach? Jego ideą jest uczczenie pamięci nauczycieli z Kęt i z okolicznych wsi, którzy zostali zabrani przez Gestapo ze swoich domów i  zgromadzeni w murach Liceum w czasie II wojny światowej. Stamtąd zostali wywiezieni do obozów śmierci. U wejścia do "Dąbrowskiej" widnieje pamiątkowa tablica  z nazwiskami pomordowanych. Wśród  nich jest jedno szczególnie ważne dla całej społeczności Witkowic - nazwisko Bronisława Obary... I właśnie tę bliską nam postać wspominano 23. 04. 2018 w PZ nr 9 w  szczególny sposób.

Na uroczystości do Liceum przybyli przedstawiciele lokalnych jednostek oświatowych i kulturalnych, a także władze powiatowe w osobie starosty oświęcimskiego, Jarosława Jurzaka, a także władze gminne w osobach Burmistrza Gminy Kęty,  Krzysztofa Klęczara oraz zastępcy Burmistrza, Rafała Ficonia. Jak co roku, na Dzień Pamięci przyszli kombatanci - uczestnicy II wojny światowej, członkowie Towarzystwo Miłośników Kęt, dyrektorzy szkół średnich i podstawowych z terenu Gminy Kęty, a także proboszcz kęckiej Parafii, ks. Franciszek Knapik. Gościem szczególnym był wnuk naszego Patrona, Edward Obara z żoną.
 

Nasza szkołę reprezentowała pani Dyrektor, Bożena Kubisiak, która złożyła w asyście uczniów klasy III gimnazjum wieniec pod pamiątkową tablicą. Martyna Jurzak i Aniela Kos przybliżyły natomiast wszystkim zebranym sylwetkę naszego Patrona, ilustrując opowiedzianą przez siebie historię starymi fotografiami i kronikarskimi zapiskami.  Za kanwę przygotowanej prezentacji posłużyły materiały o Bronisławie Obarze zebrane przez panią Urszulę Warmuz- Raś i opisane w książce Zarys dziejów oświaty w Witkowicach.       Wystąpienie uczennic naszej szkoły rozpoczął i zakończył cytat ze Stanisława Brzozowskiego: „Wszystko, co było kiedykolwiek dziejami, jest naszą sprawą” . Pamiętając o tym, pragniemy tutaj, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witkowicach,  kultywować pamięć o ludziach zwykłych, ale bohaterskich zarazem. Bohaterskich poprzez ofiarę życia, ale także poprzez żmudną, codzienna pracę nie dla pieniędzy i zaszczytów, ale po prostu dla drugiego człowieka  oraz dla nas...następnych pokoleń...

Script logo