Nauka przez zabawę

 

Zajęcia matematyczne mają ogromny wpływ na kształtowanie rozwoju osobowości dziecka. W początkowej fazie kształtowania zainteresowania matematyką uczniów klas wczesnoszkolnych, ważną rolę odgrywają stawiane pytania, które na ogół prowadzą do werbalnego sformułowania problemu. Trafne pytania aktywizują ucznia i ukierunkowują bieg jego myśli. W miarę rozwoju zainteresowań matematyką, należy dążyć do tego, aby dzieci jak najwięcej pracowały samodzielnie i podejmując próby rozwiązania interesujących problemów, same dochodziły do pojęć matematycznych. „Mali matematycy” chcą poznać nowe rzeczy, a szczególną radość sprawia im możliwość dokonywania samodzielnych odkryć. Wszystko, co dziecko mówi, powinno oddawać jego własne spostrzeżenia i jego własne sądy, w tym i błędy. O słuszności prawd matematycznych dziecko powinno być przekonane wewnętrznie, na podstawie doświadczenia i własnego rozumowania.

Zadaniem nauczyciela jest kierowanie zajęciami i zainteresowaniami uczniów, aby pobudzić ich do samodzielnego dochodzenia do pewnych prawd matematycznych. Nie powinno się doprowadzać do tego, aby uczeń pamięciowo przyswajał wiadomości bez zrozumienia. Należy wiedzieć, że celem nauczania matematyki jest nie tylko przekazanie pewnych treści merytorycznych wymienionych w programie nauczania, lecz również formowanie pożądanej postawy intelektualnej ucznia, w szczególności pobudzanie aktywności umysłowej i chęć samodzielnego pokonywania trudności, kształtowania umiejętności logicznego i krytycznego myślenia i matematycznego analizowania zjawisk. Z pewnością wiedzą o tym „mali matematycy” , którzy  chętnie wykonują różne zadania i łamigłówki matematyczne, dobrze radzą sobie z liczeniem i uwielbiają rozwiązywać zagadki matematyczne.
 

Przykładem takiej zabawy jest szyfrowanie:Mali matematycy” – wyobraźcie sobie że, jesteście członkami tajnej grupy zajmującej się szyfrowaniem. Macie do dyspozycji kartkę z alfabetem (A, Ą, B, C, Ć, D, E, Ę, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, Ń, O, Ó, P, R, S, Ś, T, U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż). Wiedząc, że każdej literze w zaszyfrowanej wiadomości odpowiada trzecia litera, znajdująca się przed nią, odczytajcie szyfr: O C W G O C W Ż M C  Ł G U W U X Ś G T Wymyślcie swoje własne szyfry.                 

Zabawy i gry dydaktyczne są atrakcyjną i bardzo lubianą przez dzieci formą pracy. Nie tylko uatrakcyjniają zajęcia, ale również powodują zwiększenie u dzieci intelektualnego wysiłku, co z kolei prowadzi do rozwoju sprawności myślenia i działania. Ze względu na swe walory i nieograniczone wprost możliwości wykorzystania gry i zabawy dydaktyczne mają ogromne znaczenie zarówno w zakresie powtórzenia pojęć już znanych, jak również przy realizacji nowego materiału.
 

Zagrajcie w grę „Im szybciej – tym lepiej”. Czas gry wyznacza klepsydra lub minutnik. Zasady gry: – Przetasujcie talię kart z numerami od 1- do 10 i rozdajcie ją między siebie. – Połóżcie zakryte karty przed sobą ułożone jedna na drugiej. – Wykładajcie równocześnie po jednej karcie na środek stołu i obliczajcie w pamięci ich sumę i iloczyn. – Kto pierwszy poda poprawny wynik, przejmuje 3 karty ze stołu i umieszcza je na spodzie swojego stosu. – Zwycięzcą zostaje osoba, która zgromadzi najwięcej kart (przeliczcie je po upływie czasu gry).

Polecam strony internetowe, na których matematykę można ćwiczyć, utrwalać, i świetnie się bawić.

  1. http://www.math.edu.pl/testy-dla-najmlodszych
  2. https://www.xn--tabliczkamnoenia-0rd.pl/my-smart-horse.html
  3. http://superkid.pl
  4. http://www.matzoo.pl
  5. https://szaloneliczby.pl/klasy

                                                                   Opracowała: Barbara Kos

Script logo