Ogólnopolski konkurs z j. angielskiego Olimpusek

22 marca 2019 r. w naszej szkole został przeprowadzony ogólnopolski konkurs z języka angielskiego dla klas I-III Olimpusek. Konkurs poprzedziły eliminacje wewnątrzszkolne, w których udział mogli wziąć wszyscy uczniowie z młodszych klas. Po eliminacjach do konkursu przeszły po dwie osoby z każdej klasy a mianowicie:

Z klasy 1 a - Nadia Adamczyk oraz Oliwia Klęczar,

Z klasy 1b - Marcel Rusek oraz Anna Wojtasik,

Z klasy 2 - Adam Flasz oraz Franciszek Zając,

Z klasy 3 - Amelia Kawończyk oraz Karol Stawowczyk.

Olimpiada Olimpusek z języka angielskiego pozwoliła uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. Olimpiady tego typu pozwalają także na rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego dzieci. Uczniowie rozwiązują zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Uczniowie stykają się pytaniami o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił oraz sprawdzić swoją wiedzę i możliwości.

Pomimo braku miejsca na podium, nie poddajemy się i ćwiczymy oraz uczymy się dalej, aby w przyszłym roku wypaść jeszcze lepiej. Gratulacje dla wszystkich uczestników!
Magdalena Świątek

Script logo