PETYCJA

W dniu 25 marca 2019 r. wpłynęła drogą elektroniczną - za pośrednictwem Gminy Kęty - do Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach petycja o rozpatrzenie prośby dotyczącej przystąpienia szkoły do konkursu w ramach programu „PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA – EDYCJA 2019”.

Wnioskodawca wnosi o rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonanie i finansowanie przez osobę trzecią (firmę komercyjną) – Rodzinne Miejsce Zabaw – Podwórko Talentów NIVEA.

Odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji - zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o petycjach:

Script logo