Podziękowanie

Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witkowicach składa serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy włączyli się w organizację Kiermaszu Świątecznego zorganizowanego w dniu 16 grudnia br. w budynku szkoły. Dziękujemy rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz dzieciom, które pomogły w przygotowaniu ozdób świątecznych. Po raz pierwszy w trakcie kiermaszu rozdano nagrody w konkursie na najpiękniejszą ozdobę świąteczną zorganizowanym przez świetlicę szkolną oraz zaprezentowano prace złożone w konkursie. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa na stałe towarzyszyć będzie kiermaszom organizowanym przez Radę Rodziców. Całkowity dochód z kiermaszu wyniósł 2.255,70 zł, z czego 200,00 zł Rada Rodziców przekazała samorządowi uczniowskiemu. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na bieżącą działalność Rady Rodziców.

Jeszcze raz dziękujemy za wszelką pomoc i wsparcie również Tym, którzy dokonali zakupów podczas kiermaszu.  Rada Rodziców

Script logo