Podziękowanie

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Witkowicach wraz ze Szkolnym Kołem Caritas oraz Parafią w Witkowicach składają serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy wzięli udział w koncercie Kolęd i Pastorałek, który odbył się w kościele w Witkowicach w dniu 28.01.2018 r. Po koncercie zebrano kwotę 1265,02 zł przeznaczoną na potrzeby klasztoru Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji w Kętach.

Wyrazy wdzięczności przekazuję również od Sióstr Klarysek

Z poważaniem

Bożena Kubisiak

Script logo