Pomagamy razem z Kętami i z klasztorem !

W tym roku po raz pierwszy nasi wolontariusze włączyli się w świąteczną akcję pomocy wychowankom kęckiego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”.

W adwentową niedzielę nasi wolontariusze – Kornel, Kuba, Milena, Gabrysia i Martyna pod opieką p. Edyty, p. Małgosi, p. Kingi i p. Michała zbierali przy klasztorze OO Franciszkanów zabawki, artykuły szkolne i higieniczne oraz odzież. Część wolontariuszy uczestniczyła później w przekazaniu darów do placówki.

Dziękujemy ojcu gwardianowi za życzliwość, wolontariuszom i opiekunom SKC przy kęckiej „Dwójce” za pomysł i zaproszenie do współpracy, a wszystkim darczyńcom za okazane serce.                              Michał Wiśniowski

Script logo