Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

Relacja z wykładu dotyczącego projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

INFO KĘTY >> Aktualności >> Relacja z wykładu dotyczącego Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa >>

W Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu odbyło się szkolenie dla dyrektorów szkół oraz koordynatorów Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa z terenu powiatu oświęcimskiego. Szkolenie przeprowadziły nadkom. Izabela Ciarka, sierż. szt. Beata Wcisło oraz st. sierż. Monika Kołodziejczyk-Knapik – policjantki z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Podczas szkolenia przedstawiciele oświaty pogłębili swoją wiedzę na temat realizacji projektu pn. Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie to systematycznie, od wielu lat, wdrażane jest do kolejnych szkół z terenu powiatu oświęcimskiego. Program stanowi kompleksowy system działania, oparty na wzajemnej współpracy szkoły, policji, lokalnych samorządów oraz innych instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa. Wspólnym celem jest ciągłe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa, a także realizacja wielu działań prewencyjnych i profilaktycznych wśród uczniów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: SP nr 4 w Oświęcimiu, ZSP nr 1 w Osieku, ZSP w Witkowicach, ZSG nr 1 w Kętach, MG nr 3 i nr 4 w Oświęcimiu, GG nr 1 w Rajsku, GG nr 2 w Zaborzu, PZ nr 2 w Oświęcimiu, PZ nr 4 w Oświęcimiu, PZ nr 9 w Kętach, ZSO w Zatorze oraz ZSZTS w Oświęcimiu.

Script logo