Ratujemy i uczymy ratować

Każdy z Nas może znaleźć się w sytuacji, w której będzie musiał udzielić pomocy innej osobie. Analizy zgonów pokazują, że wiele ofiar śmiertelnych mogłoby żyć, gdyby podjęto czynności ratownicze. Dlatego, bardzo ważna dla każdego człowieka jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

Pierwsza pomoc to podjęcie przez świadków lub uczestników wypadku prostych i natychmiastowych czynności ratowniczych, jeszcze przed przyjazdem karetki. Jej celem jest przede wszystkim ratowanie ludzkiego życia i zdrowia.

Pierwsze minuty są dla poszkodowanego najważniejsze. Już po czterech minutach od zatrzymania krążenia może dojść do nieodwracalnego niedotlenienia mózgu, a po dziesięciu do śmierci, dlatego tak ważne jest jak najszybsze podtrzymywanie funkcji życiowych. Każda sekunda ma tu znaczenie! Pomoc przedmedyczna odgrywa bardzo ważną rolę i może uratować życie.

Dlatego w II semestrze uczniowie klasy I przystąpili do programu "Ratujemy i Uczymy Ratować", który powstał dzięki Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i adresowany jest do uczniów z klas1-3.

 

Celem programu jest:

kształtowanie świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych

przygotowanie dzieci do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia

nabycie umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji

zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
nabycie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego i informowania innych służb ratowniczych

kształtowanie postaw humanitarnych

 

 

 

 

Program swym zakresem obejmuje tematy:

 • Bezpieczeństwo

 • Sprawdzanie przytomności

 • Wzywanie pomocy

 • Sprawdzenie oddechu

 • Ułożenie nieprzytomnego w pozycji bocznej

 • Oddechy ratownicze i uciskanie klatki piersiowej

 • Łańcuch przeżycia

  Na pierwszych zajęciach dzieci obejrzały filmik pt.”Doktor Kręciołek„ , który wprowadził ich w tematykę zajęć. Omówione zostało bezpieczeństwo w czasie wypadku. Ponadto wszystkie dzieci otrzymały książeczki „Mój podręcznik do nauki pierwszej pomocy”. Na zakończenie całego Programu otrzymają Certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy.

  Pierwsze zajęcia uczniom bardzo się podobały, aktywnie w nich uczestniczyli i czekają na następne. A będzie się działo!

  Wychowawca klasy I

Script logo