Tak uczniowie ZS-P w Witkowicach spędzali ferie w szkole

Podczas ferii zimowych dzieci korzystały z oferty programowej, jaką na ten czas przygotowała placówka. Zajęcia dla dzieci odbywały się w dniach 28. 01. i 30.01. 2020 roku. Uczniowie wraz z opiekunami realizowały wcześniej przedstawione zadania. Młodsze dzieci mogły liczyć na zajęcia plastyczne, techniczne, kulinarne oraz zabawy edukacyjne. Pozostali mieli do wyboru - zajęcia edukacyjne z języka angielskiego lub gry planszowe. Wszyscy uczestnicy znaleźli coś dla siebie.

Pani dyrektor Bożenie Kubisiak i Pani zastępcy dyrektora Dagmarze Chyl dziękujemy za miłe niespodzianki.

Zofia Łysek
Magdalena Świątek

Script logo