Tropiciele jakich mało

To było aktywne przedpołudnie dla wszystkich Tropicieli przeszłości i zagadek związanych z naszym miastem. Cztery gminne szkoły stanęły dziś w szranki. Gra terenowa, zorganizowana we współpracy biblioteki i Domu Kultury w Kętach miała na celu sprawdzenie wiedzy o historii i współczesności miasta, orientację w terenie oraz doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji.

Zabawa rozpoczęła się pod Domem Kultury, a zakończyła na płycie Rynku, pod figurą Świętego Jana Kantego. Trasa wiodła przez kilkanaście punktów miasta: Dworzec PKP, budynki zlokalizowane wokół Rynku, pomniki. Uczestnicy musieli dotrzeć do wyznaczonego miejsca w jak najszybszym czasie, potwierdzić swoją obecność zdjęciem i rozwiązać zagadkę. Pytania nie były łatwe. Pytaliśmy o polskich noblistów czy ważne dla Kęt osobistości. Dzieci musiały również sprawdzić ceny produktów spożywczych i odwiedzić Urząd Gminy.

Bezkonkurencyjna okazała się drużyna Wisienek ze Szkoły w Witkowicach, która pokonała trasę w rekordowym czasie 37 minut. Opiekę nad drużyną sprawował pan Michał Wiśniewski. Drugie miejsce przypadło drużynie z Nowej Wsi pod opieką pani Małgorzaty Chrostek, trzecie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 pod opieką pana Marka Mizery. Tuż za podium znaleźli się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 pod opieką pani Jolanty Juras.

Nagrody dla wszystkich uczestników wręczył Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar podczas uroczystego otwarcia Dni Kęt.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i już szykujemy się na koleją edycję!  (Źródło Info Kęty)

Script logo