Uroczysta akademia z okazji Święta 3 Maja

We wtorek – 24 kwietnia 2018 roku, w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, poświęcona 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Celem apelu było kształtowanie wśród uczniów poczucia przynależności narodowej. Apel rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Uczniowie klasy VII b pod kierunkiem PanaKrzysztofa Gilowskiego przygotowali żywą lekcję historii, która przeniosła wszystkich w minione wieki. Słowem i pieśnią, młodzież przybliżyła wydarzenia związane z uchwaleniem tej Ustawy Rządowej. Chór szkolny, pod kierunkiem PanaPiotra Zięby, zaśpiewał piękne patriotyczne pieśni. m.in. „Ojczyzno ma”,  „Witaj Majowa Jutrzenko”, „Wolność”, „Niepodległa”, „Taki kraj”. Dekorację przygotowała Pani Teresa Deluga.

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie ustawą zasadniczą. Wprowadzała ona zmiany zgodne z ideami oświecenia. Rocznicę uchwalenia konstytucji obchodzili polscy patrioci uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym, rocznica uchwalenia konstytucji była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tego święta. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu w dniu rocznicy uchwalenia konstytucji – święta narodowego.

Dzięki tej akademii, data 3 Maja 1791 roku pozostanie dla naszych uczniów ważna datą .W ten sposób uczniowie wzbogacili wiedzę historyczną młodszych kolegów i koleżanek o tym patriotycznym wydarzeniu. W apelu nawiązano do poszanowania naszych symboli narodowych i zastanawiano się, czym dzisiaj dla Polaków jest wolność, naród i Ojczyzna.                                      Krzysztof Gilowski

Script logo