Używki i ich wpływ na organizm człowieka

UŻYWKI to produkty spożywcze nie mające właściwości odżywczych, zawierające substancje, które działają pobudzająco na układ nerwowy. Najczęściej stosowane używki to: napoje alkoholowe, narkotyki, tytoń, środki farmakologiczne oraz kawa i herbata .

ALKOHOL - należy do najpospolitszych używek . Jest znany niemal w każdej części świata. Otrzymuje się go na drodze fermentacji drożdży z cukrem zawartym w owocach (np : winogrona) lub nasionach (np : jęczmień) . Występuje w różnych gatunkach wina , piwa i wódki . Alkohol jest środkiem uspakajającym , łagodzącym uczucia i wrażenia ,spowalniającym równocześnie czynności i reakcje.

JAK DZIAŁA ? - NIEBEZPIECZEŃSTWA SPOŻYWANIA

Niewielka już ilość wypitego alkoholu wpływa często na zachowanie człowieka. Alkohol działa szkodliwie na układ nerwowy. Praktycznie każda jego dawka powoduje obniżenie sprawności funkcjonowania układu nerwowego. Przeprowadzono na ten temat wiele doświadczeń. Wyniki ich świadczą o obniżonej wraz z ilością wypitych kieliszków zdolnością osądu, zanikaniu krytycyzmu, zanikaniu precyzyjnego myślenia. Nawet niewielkie dawki alkoholu, które nie wywołują widocznych zmian w zachowaniu się człowieka powodują zaburzenia reakcji wzrokowej, słuchowej, pogarszają też precyzję ruchów. Błędnie się, więc sądzi, że alkohol działa na układ nerwowy pobudzająco, działa hamująco zaburzając jego sprawność. Dochodzą do głosu instynkty i popędy, prymitywne zachowania. Szkodliwy wpływ alkoholu sięga ośrodków podkorowych. Występuje otępienie i senność. Człowiek traci przytomność.

SKUTKI SPOŁECZNE SPOŻYWANIA ALKOHOLU:
· Zaburzenia życia rodzinnego
· Problemy w kontaktach z ludźmi
· Problemy z pracą
· Popadanie w przestępczość (morderstwa, samobójstw i przestępstwa na tle seksualnym)
· Przemoc wobec ludzi
· Problemy finansowe
· Problemy z prawem

 

NARKOTYKI – Są to substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działające na ośrodkowy układ nerwowy, wykorzystywane w celach medycznych i nie medycznych, powodujące efekty natury psychofizycznej m.in. uspokojenie, zniesienie bólu, odurzenie, euforię, pobudzenie lub sen, których systematyczne zażywanie w konsekwencji prowadzi do uzależnienia. Do najbardziej popularnych narkotyków należą: marihuana, amfetamina, crack, heroina, haszysz kokaina, LSD, ASID, ECSTASY, SPEED, psylocybina – grzybki halucynogenne, UFO, kleje, mak.

JAK DZIAŁAJĄ ? - NIEBEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA

Wszystkie środki narkotyczne uszkadzają komórki centralnego układu nerwowego. Neurony, w odróżnieniu od innych komórek naszego organizmu nie posiadają zdolności regeneracyjnych i dlatego neurony uszkodzone przez narkotyki giną nieodwracalnie.

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE UZALEŻNIENIOM:

· osobowościowe- mała odporność na stres, niedojrzałość społeczna i emocjonalna, obawa przed światem, lęk przed problemami, próba ucieczki od nich.

· czynniki środowiskowe- osobą uzależnioną może być każdy, niekoniecznie człowiek ze środowiska patologicznego. Często są to np. dzieci z "dobrych domów".

· nacisk grupowy- pod jego wpływem szerzy się moda na narkotyki. Może być próbą zademonstrowania przez młodzież dorosłości

· fałszywe opinie- opinie lansowane przez środowiska rozprowadzające narkotyki mają na celu zmniejszanie obawy potencjalnych odbiorców przed narkotykiem i wyolbrzymiają jego pozytywne skutki

· ciekawość-ciekawość to pierwszy stopień do piekła - tak mówi przysłowie. W przypadku narkotyków jest ono całkowicie prawdziwe.

 

NIKOTYNA – organiczny związek chemiczny z grupy alkaloidów pirydynowych zawarty w liściach tytoniu.

Jest silnie uzależniającym narkotykiem – charakterystyka opisująca uzależnienie od nikotyny jest podobna do tej opisującej uzależnienie od heroiny czy kokainy.

 

JAK DZIAŁA ? - NIEBEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA

Nikotyna w naprawdę niewielkich, minimalnych dawkach pobudza do działania układ nerwowy. Powoduje podwyższenie ciśnienia krwi. Małe jej dawki działają stymulująco, ponieważ powodują wzmożone wydzielanie adrenaliny. Zanika wiec chwilowo odczuwanie bólu czy też głodu, przyspiesza bicie serca, źrenice rozszerzają się. Większe dawki nikotyny działają toksycznie na organizm, który je wchłonął.

Duża dawka nikotyny może doprowadzić do śmierci poprzez porażenie i paraliż całego układu oddechowego. Dawki mniejsze od śmiertelnej są przyczyną zatruć, których objawami są miedzy innymi: ślinotok, nudności, wymioty oraz drżenie kończyn zarówno dolnych jak i górnych, drgawki lub przykurcze mięśniowe, bladość skory, pocenie się, biegunka, kolka jelit, zaburzenia widzenia, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia świadomości, utrata przytomności a nawet zapaść, aż do porażenia oddechu. Duże dawki nikotyny prowadzą do tego, że obserwuje się trwałą blokadę układu nerwowego. Komórki nerwowe są paraliżowane, kiedy nikotyna łączy się z istniejącymi w nich receptorami nikotynowymi.

 

ŚRODKI FARMAKOLOGICZNE - środki przeciwbólowe, uspokajające oraz nasenne i ułatwiającezasypianie.

Działanie:
· w zależności od substancji następuje poprawa nastroju, uśmierzenie bólu lub zniesienie zaburzeń lękowych, nastroju czy zaburzeń depresyjnych

· przyjmowanie przewlekłe prowadzi do uzależnienia psychicznego i fizycznego, oraz wzrostu tolerancji, a niekiedy do wystąpienia tolerancji krzyżowej z alkoholem;

· mogą pojawić się zaburzenia nastroju, senność, apatia, zaburzenia pamięci i koncentracji, spadek zainteresowań i ogólnej sprawności intelektualnej;

· zaburzenia sprawności ruchowej, osłabienie siły mięśni, drżenie kończyn i zawroty głowy, problemy z płynnością mówienia;

· lęki, wzrost agresji, zaburzenia krążenia i oddychania;

· przypadkowe przedawkowanie na drodze tzw. „automatyzmu tabletkowego”, kiedy zażycie większej ilości leków powoduje „przymglenie” świadomości - zaburzenia pamięci świeżej -osoba sięga po kolejne dawki leku nie pamiętając o zażyciu poprzednich.

                                                                                                  Katarzyna Romik

Script logo