Warsztaty ekologiczne

Dnia 10.10.2018r. w naszej szkole odbyły się ekologiczne warsztatyw ramach projektu „Rozbudowa PSZOK w Gminie Kęty dla obszaru sołectw: Bielany, Bulowice, Malec, Nowa Wieś, Łęki i Witkowice”. Przeprowadzona została prelekcja z zakresu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Celem szkolenia było uświadomienie, czym jest środowisko,przyroda, jak ważne jest życiew zgodzie z naturą, jakie występują zagrożenia dla środowiska oraz jak uchronić przyrodę przed degradacją. Ważnym elementem było również uwrażliwienie uczniów na problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska, zwłaszcza pod kątem segregacji odpadów.

Bardzo dziękujemy p. Wojciechowi Jaskule za przeprowadzenie niezwykle atrakcyjnych zajęć.

Script logo