Zapisy do przedszkola

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się 5 marca 2018 r.

Podobnie jak w poprzednich latach, obowiązywał będzie elektroniczny system zgłoszeń dzieci do wybranego przedszkola.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej https://przedszkola-kety.nabory.pl, gdzie wkrótce będzie można zapoznać się ze szczegółami tegorocznego naboru.

Do przedszkola publicznego przyjmuje się dzieci:

- na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko już uczęszczające (w tym samym przedszkolu), w terminie od 26 lutego do 4 marca 2018 r.

- na podstawie wniosku o przyjęcie do przedszkola złożonego przez rodziców w placówce pierwszej preferencji, w terminie od 5 marca 2018 r. do 26 marca 2018 r. do godz. 15.00, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolach.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe :

  1. Wielodzietność rodziny kandydata (64 pkt);
  2. Niepełnosprawność kandydata (64 pkt);
  3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (64 pkt);
  4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (64 pkt);
  5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (64 pkt);
  6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (64 pkt).

Na drugim etapie brane są pod uwagę tzw. kryteria lokalne określone Uchwałą Nr XXIX/269/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty:

1. Dziecko ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (32 pkt.);

2. Dziecko ma ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego (16 pkt);

3. Rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszej preferencji lub ubiega się o przyjęcie do przedszkola pierwszej preferencji (8 pkt);

4. Oboje rodziców/rodzic samotnie wychowujący/prawni opiekunowie dziecka pracują zawodowo, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym (4 pkt);

5. Dziecko jest mieszkańcem miejscowości, w której zlokalizowane jest przedszkole pierwszej preferencji (2 pkt);

6. Rodzina dziecka jest objęta opieką kuratora sądowego lub asystenta rodziny (1 pkt).

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty, Burmistrz Gminy Kęty określił Zarządzeniem Nr 21/2018/B z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty:

 

Lp.

 

Czynności postępowania rekrutacyjnego

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 

 

1.

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie

do przedszkola.

 

od 5 marca 2018 r.

do 26 marca 2018 r.

do godz. 15.00

 

od 18 kwietnia 2018 r.

do 26 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

 

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

6 kwietnia 2018 r.

 

4 maja 2018 r.

 

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej

we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

od 9 kwietnia 2018 r.

do 16 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

od 7 maja 2018 r.

do 14 maja 2018 r.

do godz. 15.00

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

17 kwietnia 2018 r.

 

15 maja 2018 r.

 

 

Źródło: info.kety.pl

Script logo