Zawody aktualnie potrzebne na rynku pracy

 

 

 

Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim i krajowym rynku pracy.


Prognoza ma na celu wskazanie kierunków rozwoju oferty szkolnictwa branżowego. Jest podzielona na część krajową i część wojewódzką, zapotrzebowanie na zawody prezentowane jest alfabetycznie w podziale na zawody o istotnym i umiarkowanych znaczeniu.

Krajowy rynek pracy

Prognoza krajowa zawiera alfabetyczny wykaz 24 zawodów, na które prognozowane jest zapotrzebowanie i które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju państwa. Prognoza ma wesprzeć rozwój szkolnictwa branżowego w obszarze tych zawodów, a w dalszej perspektywie przyczynić się do spadku bezrobocia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Polsce.

Zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa to: automatyk, elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego.

Wojewódzki rynek pracy

Kompletny wykaz prognozowanego zapotrzebowania na zawody w poszczególnych województwach zawiera załącznik do obwieszczenia na stronie www.gov.pl, natomiast poniżej prezentujemy dane dotyczące naszego województwa. 
Województwo małopolskie – 74 istotne zawody, wśród nich wymieniono: elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, operator urządzeń przemysłu chemicznego, technik przemysłu mody, technik technologii chemicznej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik żywienia i usług gastronomicznych. Wśród 81 zawodów o umiarkowanym zapotrzebowaniu są m.in.: asystentka stomatologiczna, blacharz samochodowy, cukiernik, kowal, modelarz odlewniczy, operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego, piekarz, przetwórca mięsa, technik farmaceutyczny, technik odlewnik, technik przemysłu metalurgicznego.

 


przygotowała Edyta Jurzak

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawody-potrzebne-na-rynku-pracy--obwieszczenie-ministra-edukacji-narodowe

Script logo