Bezpieczne Wakacje 2018!

Zbliżające się wakacje to zasłużony czas wypoczynku, zarówno dla dzieci i młodzieży. Ważne jest, aby przebiegał on w bezpiecznych warunkach. W związku z tym należy przypomnieć i zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas wyjazdów na kolonie, obozy, biwaki, jak również podczas pobytu w miejscu zamieszkania. Bardzo ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpiecznego zachowania, w tym postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej ministerstwa (oraz w załączniku)  Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.

Script logo