Piknik "Bezpieczna +" w Witkowicach już za nami !

W dniu 1 października miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Na boisku szkolnym przy Zespole – Szkolno – Przedszkolnym w Witkowicach odbył się Piknik „Bezpiecznie i odblaskowo” organizowany w ramach realizacji rządowego programu „Bezpieczna +”.

Program współfinansowany jest ze środków otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - Bezpieczna+" .

W tym dniu wszystkich mieszkańców Witkowic czekało mnóstwo atrakcji zwłaszcza dla najmłodszych: dmuchane zamki, kule sferyczne, przejażdżki konne oraz liczne stoiska z domowymi wypiekami oraz innymi smacznymi daniami. Oprócz licznych wystąpień m. in. Orkiestry Dętej OSP Witkowice, Koła Gospodyń Wiejskich, dzieci przedszkolnych i szkolnych odbył się „odblaskowy pokaz mody”. Wystąpiły w nim dzieci od klasy III SP do II Gim. Każdą klasę reprezentowała trzyosobowa drużyna prezentując stroje odblaskowe własnego pomysłu. Najlepsze prezentacje modowe zostały nagrodzone przez jury i tak I miejsce zajęła klasa IV b , II miejsce przypadło klasie V b , a miejsce III klasa III a. Nagrody dla wygranych zespołów klasowych ufundowała Rada Rodziców.

Jedną z atrakcji pikniku były konkursy z nagrodami. Szczęśliwą właścicielką nagrody głównej-roweru ufundowanego przez sołtysa Witkowic Pana Mariana Zarębę okazała się Pani Katarzyna Bernaś.

Celem spotkania była min. integracja społeczności lokalnej. Bez wątpienia cel ten został w pełni osiągnięty. Przy pięknej pogodzie na obiektach szkolnych spotkali się uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły, lokalne organizacje i przedsiębiorcy.

Szczególne podziękowania za pomoc przy organizacji imprezy składamy Burmistrzowi Gminy Kęty – Panu Krzysztofowi Klęczarowi, Radnemu Witkowic-Panu Mirosławowi Kawończykowi, Sołtysowi -Panu Marianowi Zarębie, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, Klubowi Seniora oraz Radzie Rodziców.

ZS-P w Witkowicach

Script logo