Rozpoczecie naborów do klas pierwszych szkół podstawowych

Od 14.04.2017 r. do 19.05.2017 r. do godziny 12:00

trwa rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

w Gminie Kęty, na rok szkolny 2017/2018.

Podobnie jak w poprzednich latach, obowiązuje elektroniczny system zgłoszeń dzieci do wybranej szkoły podstawowej.

Wniosek należy wypełnić elektronicznie na stronie

https://sp-kety.nabory.pl/,

wydrukować i przynieść do sekretariatu

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Witkowicach.

Script logo