UWAGA! RODZICE DZIECI PRZEDSZKOLNYCH - PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Od 11 maja 2020 r. Przedszkole w Witkowicach zostaje otwarte. Zwracam się z prośbą do wszystkich rodziców, pracowników i osób zainteresowanych o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej (znajdującymi się na stronie internetowej naszej szkoły) oraz Procedurami Bezpieczeństwa obowiązującymi w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Witkowicach wprowadzonymi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVID-19. (zamieszczone poniżej)

Rodzice zainteresowani pobytem dziecka w przedszkolu zobowiązani są wcześniej zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły (0/33 848 51 39)

W momencie przyprowadzenia dziecka do przedszkola rodzic wypełnia oświadczenie i deklarację (załącznik nr 1 i 2)

Zgłoszone dzieci należy przyprowadzić do budynku przedszkola przy ul. Dworskiej 50 w Witkowicach.

Rodzic przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola zgodnie z procedurą bezpieczeństwa.

Załączniki:
Procedury bezpieczeństwa w ZSP w Witkowicach
Oświadczenie Rodzica załącznik nr 1
Deklaracja Rodzica - załącznik nr 2

Script logo