Wsparcie GOPS

 

Drodzy Nauczyciele – Rodzice - Uczniowie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach informuje, że psycholog dostępny jest pod nr telefonu 515 178 011 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00-15.00. Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia.

Przypominamy również, że udzielane są porady telefoniczne w zakresie wsparcia terapeutycznego, psychologicznego i prawnego osób uzależnionych, współuzależnionych, Dzieci Dorosłych Alkoholików, osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie, a także wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i pedagogiczne dla dzieci. W sprawach wymagających podjęcia rozmowy ze specjalistami prosimy o kontakt i zgłoszenie potrzeby pod numerem tel. 33 845 25 51 lub 513 068 339

Script logo